studiecoaching

Werkwijze
studiecoaching

Kennismakingsgesprek

Tijdens een kennismakingsgesprek gaan we eerst naar de sterke en zwakke punten van jou als leerling/student kijken. We overlopen hoe je studieverleden al geweest is en hoe de situatie nu is én waar je naartoe wilt. Hoe is jouw werkhouding? Hoe studeer je nu? Wanneer en waar studeer je? Wat is voor jou moeilijk? Zijn er eventueel gediagnosticeerde leerstoornissen? Heb je voldoende nachtrust zonder smartphone?

Haalbare planning

Dan gaan we samen met jou als student én met je ouders “een haalbare planning” opstellen rekening houdend met je schoolwerk, de verwachtingen en de mogelijkheden. Dit gaat verschillend zijn voor elke student.

SOI geheugenmodel van Mayer

Tijdens de daarop volgende coaching momenten kom je zonder je ouders. Ik start altijd met de uitleg over de werking van ons geheugen. Dit doe ik met behulp van het “SOI-geheugenmodel van Mayer”. Dit heb je nodig om te begrijpen waarom ik bepaalde leerstrategieën ga aanbrengen die werken. Ik zal hiernaar meermaals terugkoppelen. Na één keer kan je dit immers niet opslaan in je langetermijngeheugen.

Studie/leerstrategieën

Als je dit SOI-geheugenmodel goed begrijpt dan gaan we stapsgewijs aan de slag met de verschillende studiemethodes/leerstrategieën. We doen dit met behulp van jouw schoolmateriaal zodat je hier thuis telkens mee verder aan de slag kan. Tussendoor mag je me altijd een e-mail sturen als je vragen hebt. Je krijgt de uitleg van de verschillende leerstrategieën op fiches zodat je thuis ook altijd een geheugensteuntje hebt.

Actieve studieplanning

Je leert ‘een actieve’ studieplanning op te maken. Daarom vraag ik ook wekelijks je laptop (indien mogelijk) mee te brengen. We maken immers je planning op aan de hand van je Smartschoolagenda. Je krijgt hiervoor een planningssjabloon. In het begin maken we dit schema grotendeels samen. We houden rekening met je sportactiviteiten en/of andere hobby’s. Je zal dit schema wel dagelijks moeten aanvullen met de nieuwe gekregen taken/geplande toetsen. Het is immers de bedoeling dat je straks alleen kan plannen én je planning plichtsbewust leert opvolgen.

Studieomgeving

We besteden ook ruime aandacht aan jouw studieomgeving. Waar jij studeert, is minstens zo belangrijk als hoe je studeert. Een rustige en ordelijke studieomgeving bevordert je concentratie. Je zorgt voor een lege bureau met enkel dat vak waarmee je bezig bent. Ik bekijk “indien nodig” samen met jou je schoolcursussen om orde te brengen in de “chaos”. We nemen eveneens het gebruik van “social media tijdens het studeren” onder de loep.

Voor jongeren met een gediagnosticeerde leerproblematiek zoals AD(H)D, ASS, … is het bijvoorbeeld geen overbodige luxe om zelf als ouders geregeld mee te “sorteren”. Hiermee begin je in het eerste middelbaar zodat ze dit stapsgewijze kunnen aanleren. En nee, dit is niet omdat het “rommelaars” zijn. Ze kunnen er gewoon niet aan doen. Elke tiener heeft 6 jaar tijd om zich maximaal voor te bereiden op verdere studies. Het is in die 6 jaar dat ze moeten fouten maken, verbeteren en leren.

Individuele benadering en persoonlijke aanpak

De individuele benadering en persoonlijke aanpak staan centraal. We gaan voor maatwerk per student. Er is immers geen één tiener dezelfde.

studiecoaching

Bijles Frans

Ook voor bijles Frans kan je bij mij terecht. Of je nu moeite hebt met grammatica, uitspraak of woordenschat, ik ben er om je te helpen. Ik werk steeds op maat aangepast aan jouw specifieke behoeften en niveau. Ik geloof in een interactieve en leuke leerervaring, waarbij we samen werken aan het verbeteren van je vaardigheden en het vergroten van je zelfvertrouwen. Aangezien we 1 of 1 werken zal je merken dat je sneller vorderingen maakt.

Als je geïnteresseerd bent in bijles Frans, neem dan gerust contact met me op. Ik kijk ernaar uit om samen met jou aan de slag te gaan!

studiecoaching

Generatie Z

Jongeren van vandaag, de generatie Z, is een kritische, een zeer mondige maar ook de meest multifunctionele generatie ooit. Ze kunnen op één en het zelfde moment netflixen, Spotify luisteren en ondertussen huiswerk maken en moest er een appje of een snap binnenkomen dan kunnen ze zelfs daar ook nog op reageren. En alsof ze dan nog niets aan het doen zijn, kunnen ze tussentijds hun Insta opvolgen. Een echte topgeneratie! Of zijn er valkuilen …?

De vraag is dan … kan je dan werkelijk nog huiswerk maken en/of studeren? Die laptop, die elke leerling sinds Corona heeft, moet die altijd open staan tijdens het studeren? Een smartphone, moet die altijd in jouw studeerkamer liggen? Leerkrachten zullen beamen dat lesgeven aan jongeren 20 jaar geleden, totaal niet meer lijkt op het lesgeven aan jongeren van vandaag. Alles wordt al gauw “saai” en “langdradig”. Ze willen meer dan ooit weten “waarvoor heb ik later deze leerstof nodig?” Nochtans zijn diezelfde jongeren “kleine economen”. Ze doen bij alles een kosten- en batenanalyse. “Welke inspanningen moet ik leveren om het resultaat te krijgen dat ik wil?” Vaak zullen ze datgene vermijden dat te veel van hen vergt … zeker als succeservaringen ontbreken. Ze willen voordeel halen uit alles. “Wegen de voordelen op tegen al die inspanningen die ik moet leveren?” De voorbije coronaperiode hebben jongeren (maar ook leerkrachten) zich meer dan ooit terug opnieuw moeten “uitvinden”. Hele dagen naar een scherm kijken en lessen volgen, klinkt mooi maar heeft veel minder effect dan in de klas dezelfde leerstof verwerven. De aandacht is vaak gewoon weg. Zelfstudie klinkt mooi maar het is niet weggelegd voor alle jongeren. Een goeie begeleiding is noodzakelijk. Buiten dit alles zoeken jongeren meer dan ooit een “warm” gesprek waar er echt naar hun zorgen geluisterd wordt. Ze willen meer dan ooit gehoord worden. En ze hebben zorgen …

Ook ouders hebben een niet te onderschatten verantwoordelijkheid in de schoolloopbaan van hun kinderen. De ene tiener heeft meer hulp nodig met schoolwerk dan de andere. De ene heeft veel meer motivatiegesprekken nodig dan de andere. De ene heeft veel meer stress, zenuwen, faalangst dan de andere. De ene leert gemakkelijker dan de andere. Als het is wat het is dan is dat wat het is. Op het einde komt het altijd goed, en als het niet goed komt, is het nog niet het einde.

Tarieven

  • Oudergesprek/Intake-gesprek: € 30 euro
  • Tarief: € 45 euro per lesuur van 60 minuten
  • Voor wie: alle studenten van de middelbare school


© 2022 - studiebooster.be | sitemap
Imaxx Webdesign